Ako skladovať, zmrazovať a rozmrazovať materské mlieko

Odstriekané alebo odsaté materské mlieko je pre vaše dieťa tou najlepšou výživou, keď s ním nemôžete byť. Ako teda bezpečne materské mlieko skladovať a používať?

Či už sa vraciate späť do práce, idete do posilňovne alebo iba chcete, aby dieťa nakŕmil partner, pretože chcete dohnať spánkový deficit, môžete svoje vlastné materské mlieko odsať a skladovať na dobu, kedy nebudete doma. Odsaté mlieko si zachová väčšinu svojich prospešných živín, takže pokiaľ musíte niektoré dojčenia vynechať, je to pre vaše dieťa oveľa lepšia výživa, ako akýkoľvek typ náhradnej dojčenskej mliečnej stravy. Pri skladovaní mlieka, aby bolo pre dieťa bezpečné, je však potrebné dodržiavať správny hygienický postup, čo je obsahom ďalšej časti tohto článku.

Aký spôsob skladovania materského mlieka je najlepší?

Materské mlieko je pre dieťa lepšie ako náhradná mliečna dojčenská výživa – čerstvé odstriekané mlieko je lepšie ako chladené a chladené je lepšie ako mrazené. Dôvodom je skutočnosť, že čerstvé odstriekané mlieko má tie najlepšie antibakteriálne vlastnosti a tiež vyšší obsah antioxidantov, vitamínov a tukov ako chladené alebo mrazené mlieko.4

Ako dlho môžete odstriekané materské mlieko skladovať

Pokiaľ ste materské mlieko odstriekali čistým a bezpečným spôsobom, môžete ho skladovať pri izbovej teplote, v chladničke alebo mrazničke, podľa toho, ako skoro ho chcete použiť. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Pokyny pre skladovanie čerstvo odstriekaného mlieka (pre deti zdravé a narodené v termíne)2,3

*Veľmi čisté podmienky znamenajú prísne dodržiavanie pokynov v súlade s článkom, ktorý hovorí o čistení a dezinfekcii odsávačky materského mlieka. Tieto pokyny pre skladovanie a rozmrazovanie materského mlieka sú odporúčaním – ďalšie informácie získate u svojej laktačnej poradkyne.

Pokiaľ je vaše dieťa na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo na oddelení so zvláštnou starostlivosťou, môže mať pôrodnica pre čistenie a skladovanie ešte prísnejšie odporúčania.

Pokiaľ odstriekané mlieko chladíte alebo mrazíte, vždy označte fľaštičky alebo vrecká množstvom a dátumom, kedy bolo mlieko odsaté, aby ste mali lepší prehľad o tom, čo v chladničke alebo mrazničke máte.

Pokyny pre podávanie odstriekaného materského mlieka

Skladované materské mlieko má tendenciu sa deliť na vrstvy, pričom tuk stúpa hore. Pred kŕmením dieťaťa jemne fľaškou zakrúžte, aby sa vrstvy premiešali. Intenzívne miešanie alebo pretrepávanie môže niektoré výživné a ochranné zložky mlieka zničiť.5

Keď dieťa pije odstriekané mlieko z hrnčeka alebo fľašky, môžu baktérie z jeho úst skončiť v mlieku. Z toho dôvodu sa odporúča vždy zvyšky mlieka vyliať, čiastočne vypitú dávku mlieka vylejte do jednej až dvoch hodín od zahájenia kŕmenia. Aby nedochádzalo k plytvaniu odstriekaného mlieka, odporúča sa skladovať ho v malom množstve a používať iba toľko, koľko budete skutočne potrebovať.2

Ako uchovávať materské mlieko v chladničke2,3

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ktoré zaistia bezpečné skladovanie odstriekaného mlieka v chladničke:

 • Materské mlieko vložte do chladničky čo najskôr po odstriekaní.

 • Uchovávajte mlieko v čistých fľašiach na materské mlieko alebo vo vreckách vyrobených z materiálov bez BPA. BPA je chemická látka, kedysi široko používaná v plastových nádobách a ako povrchová úprava, ktorú dnes mnohí výrobcovia postupne vyraďujú z dôvodu neistých dlhodobých účinkov.

 • Do rovnakého obalu (fľaše) je možné pridávať malé množstvo mlieka za predpokladu, že je mlieko, ktoré chcete pridať, vopred ochladené v chladničke. Do už vychladeného mlieka nepridávajte mlieko, ktoré má teplotu tela.

 • Uchovávajte materské mlieko v najchladnejšej časti chladničky – vzadu, na polici nad časťou pre zeleninu. Neskladujte mlieko vo dverách chladničky, kde je teplota menej stála.

Ako uchovávať materské mlieko v mrazničke2,3

Prečítajte si, ako bezpečne materské mlieko zamrazovať:

 • Materské mlieko vložte do mrazničky čo najskôr po odstriekaní

 • Odstriekané mlieko môžete pridať k už zmrazenému materskému mlieku za predpokladu, že je mlieko, ktoré chcete pridať, vopred ochladené v chladničke. Do už zmrazeného mlieka nepridávajte mlieko, ktoré má teplotu tela.

 • Pre jednoduchšie rozmrazenie a minimálne plytvanie uchovávajte mlieko v malých porciách (ménej než 60 ml). Tieto je možné po rozmrazení zmiešať.

 • Skontrolujte, či je možné použiť vaše nádoby na materské mlieko v mrazničke – niektoré výrobky (napríklad sklenené fľaše) môžu pri veľmi nízkych teplotách prasknúť. Vrecká na materské mlieko Medela sú pre skladovanie zmrazeného materského mlieka ideálne, pretože sú mrazuvzdorné, pripravené k okamžitému použitiu a ľahko označiteľné.

 • Neplňte fľaše alebo vrecká viac než do troch štvrtín, pretože materské mlieko sa počas zmrazovania rozťahuje.

 • Zmrazené materské mlieko skladujte v zadnej časti mrazničky, kde je teplota najstabilnejšia. U samorozmrazovacích mrazničiek nenechávajte stáť mlieko u stien.

Podávanie zmrazeného materského mlieka2,3

Pri rozmrazovaní materského mlieka buďte opatrná, aby ste sa uistili, že je pre vaše dieťa bezpečné:

 • Materské mlieko môžete rozmrazovať v chladničke, obvykle to trvá asi 12 hodín. Ďalšou možnosťou je podržať fľašu alebo vrecko so zmrazeným mliekom pod teplou tečúcou vodou (maximálne 37 °C). Nerozmrazujte zmrazené materské mlieko pri izbovej teplote.

 • Po úplnom rozmrazení môže byť skôr zmrazené materské mlieko skladované pri izbovej teplote po dobu maximálne dvoch hodín alebo v chladničke po dobu až 24 hodín.

 • Nerozmrazujte ani nezohrievajte zmrazené materské mlieko v mikrovlnnej rúre alebo vo vriacej vode. Môže dôjsť k strate jeho nutričných a ochranných vlastností a mlieko môže dieťa opariť.

 • Rozmrazené materské mlieko ponechané pri izbovej teplote by malo byť dieťaťu podané do dvoch hodín alebo vyhodené.

 • Nikdy opäť nezmrazujte materské mlieko, ktoré je raz rozmrazené.

Ako uskladnené materské mlieko ohrievať2,3

Zdravé, v termíne narodené deti môžu piť materské mlieko, ktoré má izbovú teplotu alebo je zohriate na telesnú teplotu. Niektoré deti majú svoje vlastné preferencie, niektorým je to jedno.

 • Ak chcete mlieko ohriať, vložte fľašku alebo vrecko na pár minút do nádobky s vlažnou vodou, aby dosiahlo telesnú teplotu (37 °C). Prípadne použite ohrievač fliaš. Nedovoľte, aby teplota prekročila 40 °C a nepoužívajte mikrovlnnú rúru, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu mlieka.

 • Jemne krúžte fľašou alebo vreckom bez trepania alebo miešania, aby ste premiešali oddelený tuk (pozri vyššie).

Prečo moje uskladnené materské mlieko divne vonia?

Možno si všimnete, že vaše chladené alebo rozmrazené materské mlieko občas vonia inak. Dôvodom je skutočnosť, že enzým s názvom lipáza rozkladá tuky a uvoľňuje mastné kyseliny – čo je proces, ktorý bráni rastu škodlivých baktérií.

Niektoré mamičky uvádzajú, že ich uskladnené mlieko má mydlovú alebo zatuchnutú vôňu. Pokiaľ ste však dodržali všetky pokyny pre bezpečné skladovanie uvedené v tomto článku, mlieko bude úplne v poriadku a môžete ho bezpečne použiť.2

Skladovanie materského mlieka na cestách

Pokiaľ musíte svoje mlieko prevážať medzi prácou a domovom alebo jasľami, použite chladiacu tašku s chladiacimi vložkami.2 Ďalšie informácie o odstriekavaní a skladovaní mlieka na cestách nájdete v našom článku o cestovaní a odstriekavaní materského mlieka.

Reference

 1. US Food & Drug Administration. Using a breast pump. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Feb 04; cited 2018 Apr 12] Available from: www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/BreastPumps/ucm061944.htm
 2.  Eglash,A., Simon,L., & The Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med 12, (2017).
 3. Human Milk Banking Association of North America. 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings. (HMBANA, Fort Worth, 2011).
 4. García-Lara NR et al. Effect of freezing time on macronutrients and energy content of breastmilk. Breastfeeding Medicine. 2012;7(4):295-301.
 5. Office on Women’s Health. Pumping and storing breastmilk. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Jan 12; cited 2018 Apr 12] Available from: www.womenshealth.gov/breastfeeding/pumping-and-storing-breastmilk