Kŕmenie predčasne narodených detí materským mliekom

Pre predčasne narodené deti je materské mlieko obzvlášť dôležité, ale v takých prípadoch môže byť priame dojčenie často problematické. Prečítajte si rady našich odborníkov, kde sa dozviete, ako si vaše nedonosené dieťatko môže užívať všetky výhody vášho vlastného materského mlieka.

Profesor Katsumi Mizuno, katedra pediatrie, nemocnica Showa University Koto Toyosu Hospital.

Pán profesor je jedným z popredných japonských pediatrov zo špecializáciou na novorodencov a rovnako aj certifikovaný laktačný poradca. Katsumi je rovnako profesorom pediatrie na univerzite Showa Univerzity of Medicine. Medzi jeho výskumné záujmy patrí satie novorodencov, banky materského mlieka a používanie materského mlieka s cieľom pomôcť predčasne narodeným deťom na neonatologických jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Pokiaľ sa dieťa narodí pred 37. týždňom tehotenstva, bude klasifikované ako predčasne narodené.1 Nevieme vždy, čo spôsobuje predčasný pôrod, ale existujú faktory, ktoré zvyšujú jeho pravdepodobnosť. Patrí medzi ne dvojpočetné alebo viacpočetné tehotenstvo, určité zdravotné stavy ovplyvňujú mamičku alebo plod alebo história predčasne narodených detí.

Vzhľadom na to, že predčasne narodené deti boli v maternici menej času, musia svoj rast po predčasnom pôrode dohnať a môžu byť náchylnejšie k chorobám a infekciám. V niektorých prípadoch tiež musia byť určitú dobu na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti (NJIS).

Prečo je materské mlieko pre predčasne narodené dieťa tak dôležité?

Materské mlieko je dôležité pre optimálny rast a vývoj donosených detí a ešte väčší je jeho význam u predčasne narodených detí.

Počas tehotenstva sú z matky na plod placentou prenášané dôležité faktory, ako je DHA (mastná kyselina potrebná pre zdravý vývoj mozgu a očí) a imunoglobulín G (protilátka).2,3 Vzhľadom na to, že predčasne narodené deti prichádzajú na svet skôr, nedostanú pri pobyte v maternici plnú dávku týchto dôležitých faktorov, ale mlieko matiek predčasne narodených detí obsahuje viac tuku a sekrečného imunoglobulínu, ako mlieko matiek donosených detí.4

Predčasne narodené deti majú tiež nezrelý tráviaci trakt, čo môže spôsobiť ťažkosti s trávením a vstrebávaním živín, a preto potrebujú tieto deti také jedlo, ktoré je pre ich jemné tráviace ústrojenstvo vhodné. Vaše materské mlieko obsahuje enzýmy, ktoré pomáhajú dieťaťu mlieko stráviť,5 a tiež epidermálny rastový faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj čriev.6 Predčasne narodené deti kŕmené prevažne materským mliekom majú výrazne nižšiu priepustnosť čriev ako tie, ktoré sa kŕmia mliečnou dojčenskou výživou, čo znamená, že ich črevnou výstelkou prejde do krvného obehu menej (potenciálne choroboplodných) častíc.7

Materské mlieko je pre predčasne narodené deti tak dôležité, že pokiaľ im ich vlastné mamičky z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zo začiatku dostatok mlieka poskytnúť samy, môžu byť kŕmené darcovským mliekom iných matiek tak, aby toto obdobie preklenuli. Je to lepší variant, ako ponúknuť dieťaťu mliečnu dojčenskú výživu.

Prospieva predčasne narodené dieťa kŕmené materským mliekom lepšie?

Vaše materské mlieko obsahuje ochranné látky, ktoré môžu pomôcť predchádzať závažným ochoreniam, ku ktorým je vaše dieťa náchylné,8 ako sú závažné infekcie,9 retinopatia (ktorá môže spôsobiť stratu zraku)10 a bronchopulmonálna dysplázia (chronické ochorenie pľúc).11

Čím viac materského mlieka vaše dieťa vypije, tým nižšie je riziko ochorenia.12 Každých ďalších 10 ml mlieka denne na 1 kg hmotnosti dieťaťa znižuje riziko sepsy o 19 %.9 A riziko nekrotizujúcej enterokolitídy (NEC), potencionálne smrteľného ochorenia čriev, je tiež u nedonosených detí kŕmených materským mliekom až desaťkrát nižšie, v porovnaní s novorodencami kŕmenými náhradnou mliečnou výživou.13 Každá kvapka sa teda počíta!

A čo je najdôležitejšie, predčasne narodené deti kŕmené materským mliekom zvyknú byť z pôrodnice prepustené v priemere o dva týždne skôr ako tie, ktoré sú kŕmené mliečnou dojčenskou výživou.14 Je tiež takmer o 6 % nižšia pravdepodobnosť, že budú v prvom roku svojho života znovu hospitalizované.15

Z dlhodobého hľadiska je preukázané, že materské mlieko rovnako zlepšuje duševný a fyzický vývoj – výskumy ukazujú, že dojčatá s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktoré dostávali na jednotke intenzívnej starostlivosti materské mlieko, majú až o päť bodov vyššie IQ ako deti, ktorým bola podávaná mliečna dojčenská výživa.15 Tieto deti majú rovnako v neskoršom živote lepšie srdcové funkcie.17

Budem mať mlieko, pokiaľ príde dieťa na svet nečakane skoro?

Áno – mamičky sú pripravené k produkcii materského mlieka už od polovice tehotenstva. Po pôrode placenty začnú klesať hladiny tehotenského hormónu progesterónu, čo zaháji v prsníku produkciu mledziva (EN), skorého mlieka. Obvykle sa laktácia spustí tým, že sa po pôrode dieťa prisaje k bradavke a začne rytmicky sať. Ale keď sa dieťa narodí predčasne, môže sa stať, že sa zo začiatku nebude schopné samo nadojčiť.

Satie dieťaťa môžete nahradiť stimuláciou svojich prsníkov a bradaviek, a to pomocou ruky alebo odsávačky mlieka, čím pre svoje dieťa získate mledzivo, ktoré je bohaté na živiny.18 Viac informácií o tom, ako postupovať, keď sa vaše predčasne narodené dieťa nie je schopné samo nadojčiť, nájdete nižšie.

Materské mlieko obvykle „prichádza“ zhruba dva až štyri dni po pôrode, ale pokiaľ ste porodili predčasne, môže sa oneskoriť. Nedávna štúdia však ukázala, že matkám, ktoré začali mlieko odsávať do jednej hodiny po pôrode, sa mlieko spustilo v očakávanom termíne.19 Preto je tiež dôležité začať s odsávaním materského mlieka čo najskôr.

Ako sa môžem pripraviť, pokiaľ viem, že sa dieťa narodí predčasne?

Navštívte novorodeneckú jednotku intenzívnej starostlivosti (NJIS) a zoznámte sa s tým, ako vyzerá a ako sa zamestnanci o predčasne narodené deti starajú. Tiež si zistite, ako sa materské mlieko tvorí a vylučuje a snažte sa pochopiť jeho dôležitosť nielen pre výživu, ale aj ako lieku pre predčasne narodené deti – Viac sa dozviete v bezplatnej e-knihe Medely The Amazing Science of Mother’s Milk (EN).

Čo keď sa moje predčasne narodené dieťatko nemôže z prsníka kŕmiť samo?

Mnoho detí narodených pred 34. týždňom má ťažkosti skoordinovať satie, prehĺtanie a dýchanie. Pokiaľ nebude vaše dieťa pripravené, zdravotné sestry mu do nosa alebo úst jemne vložia hadičku, pomocou ktorej ho nakŕmia. Týmto spôsobom je možné dieťa kŕmiť tak dlho, kým nie je samo pripravené začať sať mlieko z vášho prsníka.

Ak je dieťa príliš slabé na to, aby sa vám prisalo k prsníku a dojčilo sa, môžete namiesto stimulácie prsníka od dieťaťa použiť ako náhradu nemocničnú odsávačku. Stimulácia prsníkov pomocou iniciačnej technológie, ktorá je výsledkom výskumu20 a napodobňuje satie dojčiat v prvých hodinách po pôrode,21 je dôležitá na zahájenie a udržanie prísunu mlieka.

Budete musieť odsávať mlieko tak často, ako často sa dojčí donosený zdravý novorodenec. To znamená, že budete odsávať každé dve až tri hodiny, inými slovami, minimálne osem až dvanásťkrát počas 24 hodín.

Niektoré mamičky vedia podať malé množstvo odsatého materského mlieka injekčnou striekačkou priamo do úst dieťaťa, alebo môžete do úst dieťaťa vložiť vatovú tyčinku namočenú v materskom mlieku.22 Dieťa má tak šancu mlieko ochutnať, čo môže uľahčiť prechod na plné dojčenie a tiež pokryť ústa dieťaťa ochrannými imunitnými látkami prítomnými v materskom mlieku. Existuje veľa spôsobov, ako dieťaťu mlieko podať a najlepšie vám poradí váš lekár.

Deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, nižšou ako 1,5 kg, často potrebujú extra bielkoviny, vápnik a fosfor, a preto popri materskom mlieku dostávajú aj prípravky k obohateniu materského mlieka. V niektorých krajinách sú k dispozícii prípravky pochádzajúce z materského mlieka, v Japonsku sa napríklad získavajú z mlieka kravského.

Máte nejaké tipy na odsávanie mlieka?

Pokiaľ sa očakáva, že dieťa zostane nejakú dobu na NJIS, neonatológovia odporúčajú použiť odsávačku, ktorá odsáva mlieko z oboch prsníkov zároveň – ja vždy odporúčam typ Medela Symphony. Odsávanie z oboch prsníkov zároveň je nielen rýchlejšie, ale tiež v priemere získate o 18 % viac mlieka, ako pri odsávaní z každého prsníka zvlášť.23

Rovnako apelujem na mamičky, aby si na odsávanie vyhradili čo najpohodlnejšie podmienky. Je všeobecne známe, že najlepší okamžik na odsávanie je bezprostredne po alebo počas dlhodobého kontaktu skin-to-skin s dieťaťom (viac o „klokanej starostlivosti“ nižšie), alebo keď ste prítomná pri jeho postieľke a pri odsávaní sa na neho môžete pozerať. Oxytocín, hormón vyvolávajúci spúšťací reflex, je uvoľňovaný sledovaním, dotykom, vôňou a myšlienkami na dieťa,24 a preto by vám sestričky na NJIP mali na odsávanie mlieka ponúknuť pohodlné miesto s príjemnou atmosférou.

Čo je klokania starostlivosť pre predčasne narodené deti?

Klokania starostlivosť je situácia, kedy si rodičia často prikladajú na dlhšiu dobu dieťa na holý hrudník. Tento tesný kontakt koža na kožu (skin-to-skin) má pre vás, vaše dieťa aj tvorbu mlieka neuveriteľné množstvo výhod. Skin-to-skin kontakt pomáha upokojiť a regulovať dýchanie a tep dieťaťa, udržuje ho v teple a umožňuje mu odpočívať blízko vás alebo vášho partnera. Klokania starostlivosť je tiež spojená s lepším zdravím predčasne narodených detí.25 Mamičky hovoria, že majú viac odsatého mlieka26 a ďalej dojčia.27 Neponáhľajte a urobte si na tento tesný kontakt čas najmenej 30 až 60 minút pred kŕmením, dieťa sa tak lepšie prebudí a dostane hlad.

Čo keď môjmu dieťaťu na NJIS ponúknu náhradnú dojčenskú mliečnu výživu?

Nečakajte a ihneď sestričky informujte, že chcete svojmu dieťaťu dávať materské mlieko, nie náhradnú mliečnu výživu. Pokiaľ vaše materské mlieko dieťaťu nestačí, požiadajte sestričky na NJIS, aby vám pomohli so zvýšením produkcie mlieka.

Je to úplne normálne a všetky mamičky s deťmi v NJIP sú v strese a plné starostí. Tieto pocity môžu niekedy produkciu mlieka ovplyvniť, a preto je veľmi dôležité nebáť sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Pamätajte si, že máte právo požiadať o podporu. Zdravotníci vám môžu odporučiť správnu osobu, ktorá vám s dojčením pomôže, napríklad laktačnú poradkyňu.

A čo mliečne banky a darcovské mlieko?

Americká pediatrická akadémia uviedla, že pokiaľ aj napriek výraznej podpore dojčenia nemá matka vlastné mlieko, ďalšou najlepšou možnosťou je použiť pasterizované darcovské mlieko.28 S cieľom minimalizovať možnosť prenosu infekcie nastavili certifikované mliečne banky vysoké štandardy pre screening a testovanie potenciálnych darkýň, pre pasterizáciu a pre testovanie mlieka pred jeho použitím v pôrodniciach.

Ako môžem prejsť od odsávania k priamemu dojčeniu?

Bez ohľadu na gestačný vek vášho dieťaťa, pokiaľ je dostatočne stabilné na to, aby zvládlo skin-to-skin kontakt, môže sa stať, že ležiace na vašom hrudníku začne dieťa samo hľadať vaše prsia a skusmo sať (nevýživové satie). A to je najlepší spôsob, ako sa začína učiť dojčiť do doby, pokiaľ bude pripravené plne koordinovať satie, prehĺtanie a dýchanie.

Dojčatá milujú vôňu materského mlieka, takže pokiaľ si pretriete bradavku trochou materského mlieka, pomôžete mu nájsť bradavku a prinútite ho, aby začalo sať. Keď sa prisaje, môže sa mu dokonca podariť trochu mlieka vysať. Pokiaľ sa veľmi nesnaží, nemajte obavy – každým pokusom sa dieťa niečo nového naučí. Nakoniec môže raz alebo dvakrát mlieko nasať a potom úplne na dojčenie prejsť. Do tejto doby mu môžete podávať mlieko hadičkou, zatiaľ čo ho držíte blízko pri prsníku, pretože si tak môže spojiť plné bruško s prsiami a mliekom.

Nevýživové dojčenie môžete zahájiť okamžite, akonáhle si zvyknete na klokaniu starostlivosť, dieťa však nesmie mať bradykardiu (pomalý srdcový rytmus) alebo desaturáciu (nízky obsah kyslíka v krvi). Dieťa sa samo začne dojčiť, až toho bude schopné. Postupne bude silnejšie a udrží sa na prsníku dlhšie a postupom času tiež vypije viac mlieka.

Referencie

1 World Health Organization. Geneva, Switzerland; 2018. Media Centre: Preterm birth fact sheet; November 2017 [26.03.2018]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/

2 Duttaroy AK. Transport of fatty acids across the human placenta: a review. Prog Lipid Res. 2009;48(1):52-61.

3 Palmeira P et al. IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies. Clin Dev Immunol. 2012;2012: 985646.

4 Underwood MA. Human milk for the premature infant. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1):189-207.

5 Pamblanco M et al. Bile salt‐stimulated lipase activity in human colostrum from mothers of infants of different gestational age and birthweight. Acta Paediatr. 1987;76(2):328-331.

6 Dvorak B. Milk epidermal growth factor and gut protection. J Pediatr. 2010;156(2):S31-35.

7 Taylor SN et al. Intestinal permeability in preterm infants by feeding type: mother’s milk versus formula. Breastfeed Med. 2009;4(1):11-15.

8 Newburg DS. Innate immunity and human milk. J Nutr. 2005;135(5):1308-1312.

9 Patel AL et al. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. 2013;33(7):514-519.

10 Zhou J et al. Human milk feeding as a protective factor for retinopathy of prematurity: a meta-analysis. Pediatrics. 2015;136(6):e1576-1586.

11 Patel AL et al. Influence of own mother’s milk on bronchopulmonary dysplasia and costs. Arch Dis Child Fetal Neonat Ed. 2017;102(3):F256-F261.

12 Meier PP et al. Improving the use of human milk during and after the NICU stay. Clin Perinatol. 2010;37(1):217-245.

13 Lucas A, Cole TJ. Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet. 1990;336(8730-8731):1519-1523.

14 Schanler RJ et al. Randomized trial of donor human milk versus preterm formula as substitutes for mothers‘ own milk in the feeding of extremely premature infants. Pediatrics. 2005;116(2):400-406.

15 Vohr BR et al. Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birth weight infants at 18 months of age. Pediatrics. 2006;118(1):e115-123.

16 Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016;387(10017):475-490.

17 Lewandowski AJ et al. Breast milk consumption in preterm neonates and cardiac shape in adulthood. Pediatrics. 2016;138(1):pii:e20160050.

18 Meier PP et al. Which breast pump for which mother: an evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016;36(7):493-499.

19 Parker LA et al. Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low birth weight infants: a pilot study. J Perinatol. 2012;32(3):205-209.

20 Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012;32(2):103-110.

21 Parker LA et al. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants. Breastfeed Med. 2015;10(2):84-91.

22 Lee J et al. Oropharyngeal colostrum administration in extremely premature infants: an RCT. Pediatrics. 2015;135(2):e357-366.

23 Prime PK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 2012; 7(6):442–447.

24 Uvnäs Moberg K, Prime DK. Oxytocin effects in mothers and infants during breastfeeding. Infant 2013; 9(6):201–206.

25 Boundy EO et al. Kangaroo mother care and neonatal outcomes: a meta-analysis. Pediatrics. 2015;137(1): e20152238.

26 Acuña-Muga J et al. Volume of milk obtained in relation to location and circumstances of expression in mothers of very low birth weight infants. J Hum Lact. 2014;30(1):41-46

27 Nyqvist KH et al. Towards universal kangaroo mother care: recommendations and report from the first European conference and seventh international workshop on kangaroo mother care. Acta Paediatr. 2010;99(6):820-826.

28 American Academy of Pediatrics – Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 2012;129(3):e827-841.