Profesionálna odsávačka Symphony – kedy a prečo ju použiť

Dojčenie nie je vždy ľahké. Čo robiť, keď sa nedarí rozbehnúť laktáciu a aké sú výhody profesionálnej odsávačky Medela Symphony?

Tehotná žena nadobúda postupne presvedčenie, že bude po pôrode svoje dieťa dojčiť. Keď má taká žena z niečoho obavy, okrem možného osobného dyskomfortu či problémov s bradavkami, jedná sa predovšetkým o nedostatok materského mlieka. Čo jej môže pomôcť podporiť vieru v samu seba, vo svoje schopnosti a prekonať obavy, sú kvalitné informácie v miere tak akurát!

Ako pomocník pri zahájení a podpore tvorby materského mlieka funguje profesionálna odsávačka materského mlieka Symphony PLUS a jej unikátny iniciačný program (Initiate program) a naň nadväzujúci budovací program (Maintain program). Oba programy dokonale napodobňujú „prácu“ dieťaťa pri prsníku už od jeho prvého priloženia.

Pozor, NIE KAŽDÁ ŽENA POTREBUJE ODSÁVAŤ! Ale v prípadoch, kedy dieťa nemôže byť pri prsníku od jeho narodenia, je NUTNÉ pomôcť mliečnej žľaze s nastavením podmienok pre tvorbu mlieka. Je veľmi dôležité nepremeškať vhodné okamžiky pre zahájenie laktácie a začať s „prácou“ pri prsníku čo najskôr. Samotná ručná stimulácia bradaviek laktáciu väčšinou nerozbehne (prsia si zaslúžia veľkú matkinu pozornosť a starostlivosť, jej ruky majú prsník aj bradavku láskať…). Prečo čakať 2-3 dni, keď dieťa normálne po pôrode na nič nečaká! Ak má možnosť byť pri bradavke, pripojí sa k matkinej mliečnej žľaze a pracuje na podpore tvorby výživy pre seba samého. Preto v odôvodnených prípadoch, kedy dieťa nemôže byť pri prsníku od narodenia (napr. predčasne narodené bábätko, cisársky rez..), dokonalý program INITIATE dokáže „rozmliečniť“ mliečnu žľazu a pripraviť dostatok mlieka na dobu, keď dieťa bude schopné samo sať z prsníka alebo bude kŕmené materským mliekom. Pokiaľ nebude aj naďalej po rozvinutí laktácie dieťa schopné samo sať z prsníka, nasleduje využitie programu MAINTAIN – teda budovanie dostatočného objemu materského mlieka po ďalší čas rozhodujúci o vývoji dieťaťa.

Ako presne fungujú programy odsávačky Symphony?

INITIATE program

INITIATE program odporúčame používať ihneď po pôrode. Pomáha mamičkám úspešne zahájiť produkciu mlieka, keď dieťa nemôže byť pri prsníku alebo sa im dojčenie nedarí. Tento program napodobňuje nepravidelné, rýchlejšie satie a prestávky u novorodencov narodených v termíne v prvých dňoch laktácie.

Beží automaticky 15 minút aj s pauzami. Je dôležité dokončiť celý program. Na konci programu sa na displeji odsávačky zobrazí „Program complete“ (Program dokončený) a odsávačka sa automaticky vypne.

INITIATE program by žena mala používať:

  • pokiaľ neodsaje aspoň 20 ml mlieka v troch po sebe idúcich odsávacích cykloch, ALEBO

  • v priebehu prvých 5 dní. Pokiaľ sa po 5 dňoch nespustí laktácia, začnite používať program MAINTAIN.

MAINTAIN program

MAINTAIN program odporúčame používať v prípade, kedy sa už spustila laktácia, ale stále nie je dostatočná produkcia materského mlieka. Program je totiž navrhnutý na optimalizáciu produkcie mlieka, aby dopomohol k budovaniu a udržovaniu adekvátneho množstva mlieka pre dieťa. Program s technológiou 2-fázového odsávania napodobňuje sací rytmus novorodencov narodených v termíne v priebehu ustálenej laktácie.

Ak dieťa pri prsníku nebolo, odporúčame odsávať tak dlho, kým nie je prsník na pocit úplne vyprázdnený a mäkký (aspoň po dobu 15-20 minút). Ak dieťa pri prsníku bolo, salo slabo alebo nedostatočne, odporúčame odsávať aspoň 5-10 minút (odsávaním po dojčení tvoríte vo Vašich prsníkoch dopyt po väčšom množstve mlieka). Odsávací program je potrebné vypnúť manuálne.

MAINTAIN program by žena mala používať:

  • akonáhle odsala aspoň 20 ml v troch po sebe idúcich odsávacích cykloch, ALEBO

  • po 6 dňoch po pôrode; podľa toho, čo nastane skôr.

Teraz už viete, ktorý program je pre vás vhodný a ako dlho ho máte používať. Na obrázku nižšie nájdete jednoduchý postup, ako odsávačku Symphony ovládať.

Dobré je mať dostatok informácií na využitie potenciálu pomôcok, ktoré MEDELA pre dojčiace matky má! Odsávanie musí byť jednoduché, efektívne, citlivé a správne nastavené podľa matky a dieťaťa a ich popôrodnej situácie.